pracowania oferuje pełny zakres usług projektowych


projektowanie, koordynacja branż,
uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień,
nadzór autorski nad budową,
doradztwo w procesie inwestycyjnym.

pracownia projektuje


budynki użyteczności publicznej,
budynki handlowe, usługowe,
budynki, lokale bankw, aptek,
obiekty hotelowe, pensjonatowe, wypoczynkowe,
obiekty stacji paliw,
domy mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne.

pracownia wykonuje kompleksową dokumentację, obejmującą branże


architektura, wnętrza, mała architektura, urbanistyka, urządzenie terenu, zieleń,
konstrukcja, technologia, drogi,
wod-kan, c.o., gaz, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
elektroenergetyka, teletechnika,
wizualizacje, makiety, inwentaryzacje budowlane, kosztorysy.
firma
projekty
projekty
usługi
informacje
kontakt
Facebook