budownictwo pasywne


Pracownia bierze udzia? w projekcie upowszechniania budownictwa energooszcz?dnego (dom pasywny). Jest to budownictwo o najwy?szym komforcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energi? ciepln? wynosz?cym maksimum 15 kWh/m2/rok), czyli mniej ni? 1,5 litra oleju opa?owego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 na rok.


www.budynek-pasywny.pl
firma
realizacje
projekty
usługi
informacje
kontakt